• Företrädare

    14380

    Per-Martin Jonasson

    • Uppdrag

    • Regionfullmäktige, 1:e ersättare
    • Partidistriktsstyrelse, ledamot