• Företrädare

    14046

    Margaretha Lindqvist

    • Uppdrag

    • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelse, ledamot