• Företrädare

    13975

    Elisabet Olsson

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseersättare