• Företrädare

  13831

  Lena Brännström

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Demokratiberedning, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseledamot