• Företrädare

  13603

  Eva-Lott Gram

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ersättare
  • 1:e vice partiavdelningsordförande
  • Partiavdelningsstyrelseledamot