• Företrädare

    134

    Birgitta Svensson

    • Uppdrag

    • Regionfullmäktige, övriga ersättare
    • Social/omsorg/äldrevård, ledamot