• Företrädare

  13273

  Michael Kihlström

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ordförande
  • Arbetsmarknad, kommun, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ordförande
  • Fullmäktigeberedning, ledamot
  • Partiavdelningsordförande
  • Partiavdelningsstyrelseledamot