• Företrädare

  13167

  Gustaf Bergström

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, övriga ersättare
  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ersättare