• Företrädare

  13105

  Gunnel Gustavsson

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kultur/fritid, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot