• Företrädare

    12984

    Christina Lindqvist

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ledamot
    • Partiavdelningsordförande