• Företrädare

  12938

  Sture Lindqvist

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ersättare
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande
  • Partiavdelningsstyrelseledamot