• Företrädare

  128484

  Ulf-Åke Oldenborg

  • Uppdrag

  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Partidistriktsordförande
  • Valombudsman, partidistrikt
  • Partiavdelningsstyrelseersättare