• Företrädare

    128025

    Weine Timm

    • Uppdrag

    • Social/omsorg/äldrevård, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelse, ledamot