• Företrädare

    127668

    Frida Fröberg

    • Uppdrag

    • Politisk sekr., kommun
    • Partidistriktsstyrelse, ersättare