• Företrädare

    126359

    Göran Bergström

    • Uppdrag

    • Kommundelsnämnd, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot