• Företrädare

    125808

    Natalie Takvam

    • Uppdrag

    • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseersättare