• Företrädare

  12373

  Helén Lindbäck

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
  • 1:e vice partidistriktsordförande
  • 1:e vice partiavdelningsordförande