• Företrädare

    12340

    Ibrahim Candemir

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot