• Företrädare

  122922

  Louise Hammargren

  • Uppdrag

  • Gymnasie, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelseersättare