• Företrädare

  122402

  Susanne Birgitta Aihonen

  • Uppdrag

  • Politisk sekr., kommun
  • Arbetsmarknad, kommun, ersättare
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • 1:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelseersättare