• Företrädare

  12234

  Elisabeth Kihlström

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionfullmäktige, gruppledare
  • Regionstyrelse, ledamot
  • Regionråd
  • Kultur/utbildn/fh-skol, ordförande
  • 2:e vice partidistriktsordförande
  • Delegationsledare riksting, PD
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot