• Företrädare

  12219

  Anders Ramstrand

  • Uppdrag

  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunfullmäktige, gruppledare
  • Kommunstyrelse, ledamot
  • Social/omsorg/äldrevård, ordförande
  • 2:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot