• Företrädare

    122003

    Eila Stenvall

    • Uppdrag

    • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot