• Företrädare

    12172

    Hans-Göran Björk

    • Uppdrag

    • Partidistriktsstyrelse, ersättare
    • Partiavdelningsordförande