• Företrädare

    120652

    Lars Hallberg

    • Uppdrag

    • Kommundelsnämnd, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot