• Företrädare

    120434

    Annica Vissberger

    • Uppdrag

    • Patient/förtr.nämnd, ersättare
    • 1:e vice partiavdelningsordförande