• Företrädare

    120327

    Kristina Johansen

    • Uppdrag

    • Partidistriktsstyrelse, ersättare
    • 2:e vice partiavdelningsordförande