• Företrädare

    120220

    Jan Persson

    • Uppdrag

    • Överförmyndarnämnd, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot