• Företrädare

    120219

    Magnus Sjöberg

    • Uppdrag

    • Miljö/bygg/teknik, vice ordf.
    • Partiavdelningsordförande