• Företrädare

  120

  Chatrine Ahlgren

  • Uppdrag

  • Regionfullmäktige, ledamot
  • Regionstyrelse, ersättare
  • Övriga uppdrag, landsting, ledamot
  • Kommunfullmäktige, ledamot
  • Kommunstyrelse, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Övriga kommunala uppdrag, ledamot
  • 1:e vice partidistriktsordförande
  • Partiavdelningsordförande