• Företrädare

    119584

    Emil Wahlberg

    • Uppdrag

    • Bolagsstyrelse, kommun, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseersättare