• Företrädare

    119096

    Jörgen Persson

    • Uppdrag

    • Partidistriktsstyrelse, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot