• Företrädare

  117615

  IngaLill Johansson

  • Uppdrag

  • Skola/utbild/barnomsorg, ledamot
  • Stadsplan, ersättare
  • Fullmäktigeberedning, ledamot
  • 1:e vice partiavdelningsordförande
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot