• Företrädare

    117211

    Per Boström

    • Uppdrag

    • 2:e vice partidistriktsordförande
    • Partiavdelningsordförande