• Företrädare

    117188

    Bo Hasselquist

    • Uppdrag

    • Övriga kommunala uppdrag, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot