• Företrädare

    116634

    Karl-Johan Thiger

    • Uppdrag

    • Miljö/bygg/teknik, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseersättare