• Företrädare

    116188

    Benny Roth

    • Uppdrag

    • Miljö/bygg/teknik, vice ordf.
    • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot