• Företrädare

    116132

    Julia Evans

    • Uppdrag

    • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot