• Företrädare

    115913

    Micke Glans

    • Uppdrag

    • Miljö/bygg/teknik, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot