• Företrädare

    115752

    Gregor Bergquist

    • Uppdrag

    • Kultur/fritid, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseersättare