• Företrädare

  115461

  Mats Siljebrand

  • Uppdrag

  • Social/omsorg/äldrevård, ordförande
  • Skola/utbild/barnomsorg, vice ordf.
  • Miljö/bygg/teknik, ledamot