• Företrädare

    11540

    Marie Persson

    • Uppdrag

    • Kommunfullmäktige, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelse, ledamot