• Företrädare

    115241

    Beatrice Nyman

    • Uppdrag

    • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseledamot