• Företrädare

  114986

  Ullrica Hedin

  • Uppdrag

  • Övriga uppdrag, landsting, ersättare
  • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
  • Partiavdelningsstyrelse, ledamot