• Företrädare

    114986

    Ullrica Hedin

    • Uppdrag

    • Social/omsorg/äldrevård, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseledamot