• Företrädare

    114911

    Alexander Mattebo

    • Uppdrag

    • Partidistriktsstyrelse, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseledamot