• Företrädare

    114830

    Nissreen Ishak Khaie

    • Uppdrag

    • Kommunstyrelse, ersättare
    • 1:e vice partiavdelningsordförande