• Företrädare

    114809

    Agneta Rosberg

    • Uppdrag

    • Bolagsstyrelse, kommun, ledamot
    • Partiavdelningsstyrelseledamot