• Företrädare

  114635

  Simon Byström

  • Uppdrag

  • Miljö/bygg/teknik, ersättare
  • Partidistriktsstyrelse, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot