• Företrädare

    114356

    Per-Erik Nåslén

    • Uppdrag

    • Stadsplan, ersättare
    • Partiavdelningsstyrelseersättare