• Företrädare

  114267

  Clarence Eneroth

  • Uppdrag

  • Politisk sekr., kommun
  • Skola/utbild/barnomsorg, ersättare
  • Partiavdelningsstyrelseledamot